Volume colective şi de autor publicate de membrii ZDK

Zoom Icon

Andrei Corbea-Hoișie, Rudolf Gräf (editori) (2023)

Limbă şi cultură germană în România (1918-1933). Realități postimperiale, discurs public și câmpuri culturale, Polirom, Iași, Volumul I: 696 de pagini, Volumul II: 729 de pagini

ISBN: 978-973-46-9531-7

Zoom Icon

Andreea Odoviciuc (2023)

Gegeneinander – Nebeneinander – Miteinander: Deutsch und Rumänisch als Rechts- und Verwaltungssprachen im habsburgischen Kronland Bukowina (1848–1918), Franck&Timme, 142 de pagini

ISBN: 978-3732909445

Zoom Icon

Anca-Elisabeta Turcu (2023)

Introducere în viața și opera lui Victor Wittner, Editura Universității Alexandru Ioan Cuza Iași, 290 de pagini

ISBN: 978-606-714-757-5

Zoom Icon

Ion Lihaciu (2022)

Czernowitz und die Bukowina in frühen Dokumenten und Reiseberichten. Vom Werden eines habsburgischen Kronlandes (1775-1875), Parthenon Verlag

ISBN: 978-3942994-23-1

Zoom Icon

Alexandra Chiriac (coordonator), Alina Bruckner, Alexandra Chiriac, Ioan-Augustin Guriţă, Ana Catană-Spenchiu, Iulia Elena Zup (2022)

Integrarea istoriei lumii în cultura românească. Traduceri de texte istorice din limba germană la sfârşitul secolului al XVIII-lea şi începutul secolului al XIX-lea, Editura Universitãţii “Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 582 pagini

ISBN: 978-606-714-736-0

Zoom Icon

Alexandra Chiriac, Alina Bruckner, Iulia Zup, Augustin Guriță, Ana Catană-Spenchiu (editori) (2022)

Re-Configuring Romanian Culture on its Way Towards Modernity. Romanian Translation Practice in the Age of Enlightenment (1770-1830), Hartung Gorre Verlag, Konstanz, 334 de pagini

ISBN: ISBN: 978-3-86628-765-5

Zoom Icon

Mihai-Ștefan Ceaușu, Ion Lihaciu (2021)

Autonomia Bucovinei (1848-1861). Studiu și documente, Editura Universității Alexandru Ioan Cuza, Iași, 374 de pagini

ISBN: 978-606-714-627-1

Zoom Icon

Iulia Petrin (2021)

Psychoanalyse und Kultur in Czernowitz und in der Czernowitzer Diaspora vor und nach dem Ersten Weltkrieg, Parthenon Verlag, 222 pagini

ISBN: 978-3942994-22-4

Zoom Icon

Nora Chelaru (2021)

Dusza Czara-Rosenkranz. Scriitoare și propagandistă între România și Polonia, Casa Cărții de Știință, 144 de pagini

ISBN: 978-606-17-1794-1

Zoom Icon

Francisca Solomon, Ana Maria Pălimariu, Cristina Spinei, Iulia Petrin (2020)

Jüdische / Jiddische Kultur in der Bukowina. Diskursive Fragmente einer untergegangenen Welt, Iași / Konstanz, 236 pagini

ISBN: 978-606-714-608-0

Zoom Icon

Cristina Spinei (Coord.) (2019)

Ipostaze ale vietii: Traian Bratu in scrisori si documente, Editura Universității Alexandru Ioan Cuza, Iași, 285 de pagini

ISBN: ISBN: 978-606-714-563-2

Zoom Icon

Friedrich Schiller (2018)

Opere alese. Teatru, (vol. I). Ediție îngrijită de Andrei Corbea-Hoisie Traduceri de Mariana Bărbulescu, Mihai Isbășescu, Mariana Crainic, Argument și prefață la vol. I de Andrei Corbea-Hoisie, comentarii de Mariana Bărbulescu. Ed. Universității « Alexandru Ioan Cuza », Iași, 377 pagini

ISBN: 978-606-714-437-6

Zoom Icon

Ion Lihaciu, Alexander Rubel (ed.) (2016)

Jassy liegt am Meer. Expeditionen in die deutschsprachige Literatur zwischen Czernowitz und Lübeck zu Ehren von Andrei Corbea-Hoişie, 380 de pagini

ISBN: 978-386-628-565-1

Zoom Icon

Andrei Corbea-Hoișie / Eugenia Dima (ed.) (2016)

Începutul modernizării culturii române și racordarea la Occident prin traduceri. Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza“, Iași, 376 de pagini

ISBN: 978-606-714-324-9

Zoom Icon

Friedrich Schiller (2016)

Opere alese. Scrieri istorice (vol. VI). Ediție îngrijită de Andrei Corbea-Hoișie. Traducere, prefaţă şi note de Octavian Nicolae. Traducere revizuită de Grigore Marcu. Cuvînt înainte de Ulrich Gaier (Konstanz). Notă asupra ediţiei de Andrei Corbea-Hoişie şi Octavian Nicolae. Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza“, Iași 472 pagini

ISBN: 978-606-714-178-8

Zoom Icon

Alexandra Chiriac (2016)

Traduceri şi traducători în spaţiul românesc în secolul al XVIII-lea. Istoria Ecaterinei a II-a de J. M. Schweighofer şi varianta sa tradusă în Moldova. Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza“, Iași, 296 de pagini

ISBN: 978-606-714-202-0

Zoom Icon

Alexandra Chiriac (2016)

Giulio Cesare Croce: Viaţa lui Bertoldo în spaţiul european şi varianta sa tradusă în Transilvania. Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza“, Iași, 250 de pagini

ISBN: 978-606-714-327-0

Zoom Icon

Andrei Corbea-Hoișie / Eugenia Dima (ed.) (2015)

Impulsul Iluminismului în traduceri româneşti din secolul al XVIII-lea. Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza“, Iași, 292 de pagini

ISBN: 978-606-714-059-0

Zoom Icon

Iulia Elena Zup (2015)

Traducerile legislaţiei austriece în Bucovina habsburgică (1775-1918). Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, 256 de pagini

ISBN: 978-606-714-185-6

Zoom Icon

Andrei Corbea-Hoișie/ Ion Lihaciu/ Markus Winkler (ed.) (2014)

Zeitungsstadt Czernowitz: Studien zur Geschichte der deutschsprachigen Presse der Bukowina (1848 - 1940), Kaiserslautern und Mehlingen: Parthenon Verlag;

ISBN: 978-3942994-07-1

Zoom Icon

Dragoș Carasevici (2014)

Die fiktive Inszenierung: Friedrich Dürrenmatts Bühnenanweisungen, Editura Vasiliana 98, 138 de pagini

ISBN: 9731163913

Zoom Icon

Ion Lihaciu (2013)

Bukowinastudien I. Czernowitz 1848-1918. Das kulturelle Leben einer Provinzmetropole, Parthenon Verlag. 258 pagini.

ISBN: 978-3-942994-00-2

Zoom Icon

Alexandra Chiriac (2013)

Parzivals Wende. Postmoderne Hypostasen des „Parzivals“ in der deutschsprachigen Literatur am Ende des 20. Jahrhunderts, Hartung Gorre, Konstanz, 392 de pagini

ISBN: 978-386-628-480-7

Zoom Icon

Andrei Corbea-Hoișie, Ion Lihaciu, Markus Winkler (ed.) (2012)

Prolegomene la un Dicționar al Presei de Limbă Germană din Bucovina Istorică (1848 - 1940), Iași: Editura Universității “Alexandru Ioan Cuza”, 330 de pagini

ISBN: 978-973-703-815-9