Norvegiana

Facultatea de Litere a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi organizează cursuri facultative de limbă norvegiană. Cursurile pot fi urmate ı̂n mod gratuit de către studenţii ilologi din ciclul de licenţă de la Universitatea Cuza.

Cursuri norvegiană

CITEȘTE MAI MULT