Centrul de cercetare ZDK

In ședința din 27 februarie 2014 Senatul Universității „Alexandru Ioan Cuza“ a recunoscut Centrul de cercetare a culturii germane / Zentrum für Erforschung der deutschen Kultur (ZDK), ı̂n baza Raportului de autoevaluare și acreditare prezentat, drept „Centru de cercetare de excelență“ al Universității „Alexandru Ioan Cuza“

In ședința din 18 martie 2016 a Adunării generale a membrilor Institutului de Cultură și Istorie Germană ı̂n Europa de Sud-Est al Universității „LudwigMaximilian“ din München s-a decis admiterea ZDK in calitate de membru cu drepturi depline al Institutului și cooptarea Directorului său ı̂n Prezidiu.

Despre activitatea de cercetare a Centrului de excelență ZDK și a Catedrei de Germanistică, vezi articolul Susanne Lorenz: Jassy forscht: Studien zur deutschsprachigen Bukowina an der Germanistik Iaşi

Director:

Prof. dr. Andrei Corbea-Hoisie

Adresa:

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“ Iași, Catedra de germanistică, Bulevardul Carol I nr. 11 Iași 700506 / Corpul R, Sala 109, Strada Alexandru Lăpușneanu Nr. 26, Iași 700057

Telefon:
  • 0040-232-201243;
  • 0040-201244;
  • 0040-232-201251

Direcții de cercetare

Echipe de cercetare

01

Grupul de cercetare a istoriei presei de limbă germană / Dicţionar al presei de limbă germană din Bucovina istorică (1848-1940)

  • Perioada de derulare: @2009-prezent
  • Echipa: Prof. univ. dr. Andrei Corbea-Hoișie (directorul proiectului); Conf. univ. dr. Ion Lihaciu; Conf. univ. dr. Raluca Rădulescu (Universitatea din București); Dr. Markus Winkler (Berlin); Lect. univ. dr. Hans Neumann; Lect. univ. dr. Dragoş Carasevici; Lect. univ. dr. Cristina Spinei; Lect. univ. dr. Ana-Maria Pălimariu; Lect. univ. dr. Francisca Solomon (coordonare organizatorică); Lect. Univ. dr. Iulia Zup; Dr. Nora Chelaru; Drd. Philippe Blasen (Cluj-Napoca).
  • Website: Germanistik - nationale

02

Ediţia Friedrich Schiller în limba română

  • Perioada de derulare: 2014-prezent
  • Echipa: Prof. dr. Andrei Corbea-Hoişie (directorul proiectului); Conf. dr. Grigore Marcu; Conf. Dr. Octavian Nicolae (Aachen); Lect. dr. Mariana Bărbulescu; Lect. dr. Casia Zaharia; Lect. dr. Ana-Maria Pălimariu; Lect. dr. Hans Neumann; Lect. dr. Cristina Spinei; Lect. dr. Dragoş Carasevici (coordonare organizatorică)

03

Proiectul ,Learning communities (Comunități de învățare) - Contract de colaborare cu The Jewish Galicia&Bukovina Project și cu Universitatea din Haifa