Atestate de competenţă lingvistică

LIMBA GERMANĂ

In conformitate cu Cadrul european comun de referinţă pentru limbi.


Programarea se face la adresa de e-mail cu cel mult o săptămână înainte de data examenului:

sprachdiplome.germanistik.iaş[email protected]


Data următorului examen: noiembrie 2024

Organizăm periodic examinări pentru obţinerea certiicatului de competenţă lingvistică B1, B2 si C1.

Se eliberează atestate nivel A1, A2, B1, B2, C1 și C2 (pentru burse Erasmus+ și alte tipuri de burse universitare, înscriere la programe de master și doctorale, angajare, concurs pe post unde se solicită un astfel de document). Candidații sunt rugați să verifice la instituția care îl solicită nivelul cerut.

Testul va consta dintr-un modul de înțelegere a unui text scris (Leseverstehen), un modul care verifică abilitatea de redactare a unui text (Schreiben – scurt eseu, dialog, scrisoare, narațiune etc.) și cunoașterea formelor gramatical corecte, un modul de receptare aurală (Hörverstehen) și un scurt interviu (Sprechen).

SE TESTEAZĂ:

Abilităţile de ascultare, citire, scriere şi vorbire, ı̂n conformitate cu cerinţele "Cadrului european comun de referinţă pentru limbi". Proba de vorbire este eliminatorie.

CONDIȚII DE PREZENTARE LA EXAMEN:

  • ı̂nscrierea online, la adresa [email protected]
  • la examen, veţi prezenta un act de identitate valabil
  • la ı̂nscriere, candidaţii B2 trimit pe e-mail (ı̂n attachment) o fotograie (bust) color, actuală, (obligatoriu ı̂n format JPEG ori DSC - se poate face şi cu telefonul mobil). Fotograia se va aplica pe diploma.

ELIBERAREA DIPLOMELOR:

2-4 săptămâni.

TAXE DE EXAMINARE:

Taxa de testare se achită la orice sediu BRD, în contul Facultăţii de Litere (cod 1311, licență 01) a Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” Iaşi RO68BRDE240SV89534452400, cod taxa = 40 (taxă testare lingvistică) înainte de prezentarea la testare:

  • Taxa pentru testarea lingvistică este de 80 lei pentru nivelurile A1, A2 şi B1 (A2 şi B1 pentru persoane care se înscriu la doctorat, în funcţie de standardele stabilite de Școala doctorală şi B1 pentru studenţi care intenţionează să aplice pentru mobilităţi Erasmus de diverse tipuri), pentru care termenul de valabilitate al certificatului este de doi ani de la eliberarea acestuia, respectiv data testării.
  • Taxa pentru testarea lingvistică este de 150 lei pentru nivelurile B2, C1 şi C2 (necesare la angajări în străinătate, ambasade, etc.), pentru care termenul de valabilitate este de doi ani de la eliberarea acestuia, respectiv data testării (Termenul de valabilitate de doi ani de la data testării va intra în vigoare, conform hotărârii Consiliului Facultatii de Litere, începând cu testările care se vor da după data de 1 aprilie 2019; Pentru testările lingvistice date pană la această dată, termenul de valabilitate este permanent).