STUDII DE MASTER

Cultura germană ı̂n context european (2 ani)

Principalele cursuri:

 • Cultură germană în spațiul Europei Centrale (investigarea dimensiunilor identitare ale “Europei Centrale” la nivel cultural și literar)
 • Literatură germană în perspectivă comparată (probleme fundamentale ale comparatisticii, relațiile literare transnaționale, migrația curentelor literare)
 • Literatură și cultură. Estetică și poetică (interferențele dintre estetică și poetică; analize interpretative ale unor momente esențiale în evoluția celor două discipline în spațiul de limbă germană)
 • Etică și integritate academică (lucrările științifice, metodologia cercetării științifice)
 • Gândire socio-filosofică (introducere în conceptul de filozofie socială; științele sociale și relația sociologie-filozofie socială)
 • Limba și cultură. Semantică și pragmatică (expunerea și ilustrarea direcțiilor de cercetare în semantică și pragmatică)
 • Limba, religie și cultură în Evul Mediu romano-german (raportul de interdependență dintre cultură și religie în Evul Mediu romano-german)
 • Germania după 1945 (analiza evoluției Republicii Federale Germania în perioada de după 1945 până în prezent)
 • Metodologia studiilor culturale (analiza noilor curente din teoria culturii; prezentarea științei culturale ca noua paradigmă a științelor umaniste)
 • Traducere și terminologie. Arta și tehnica traducerii (aprofundarea scopurilor pentru care se folosesc instrumentele terminologiei în domeniul traducerilor)
 • Media (presa și televiziune) în spațiul germanofon (noțiuni de bază cu privire la sistemul mass-media de limbă germană (Austria, Germania, Elveția))
 • Cultura germană în spațiul spiritual românesc (interferențele lingvistice româno-germane în Transilvania pe plan fonologic, morfologic, sintactic și lexical-semantic)

Catedra de Limbă şi Literatură Germană Admitere Masterat

"Cultura germană ı̂n context european"

Condiţii de admitere:

Media de admitere:

60% media examenului de licenţă şi 40% nota la interviu ı̂n limba de predare a programului.

Criterii de departajare:

 • Media ECTS a anilor de studii;
 • Media la bacalaureat.

Proba de admitere:

Proba de admitere va consta dintr-un interviu alcătuit din două părţi:

 • Autoprezentare şi motivarea alegerii acestui master (ı̂n limba germană)
 • Candidata/Candidatul va alege ı̂ntre:
  • o traducere din germană ı̂n română. Se pot utiliza dicţionare
  • prezentarea (ı̂n germană) a unei opere literare, la alegerea candidatei/candidatului, din bibliograia alcătuită pe baza programei de literatură germană a ciclului de licență.

Bibliografie:

 • „Suferinţele tânărului Werther“ de J. W. von Goethe
 • „Urciorul de aur“ de E.T.A. Hoffmann
 • „Procesul“ de Franz Kaka
 • „Moartea la Veneția“ de Thomas Mann
 • „Vizita bătrânei doamne“ de Friedrich Dürrenmatt
 • „Homo Faber” de Max Frisch