Cursuri de norvegiană

01

Curs de limbă norvegiană

Facultatea de Litere a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi organizează cursuri facultative de limbă norvegiană. Cursurile pot fi urmate ı̂n mod gratuit de către studenţii filologi din ciclul de licenţă de la Universitatea Cuza.

Obiectivul cursurilor:

Dezvoltarea capacităţii studenţilor de a ı̂nţelege, exprima şi interpreta gânduri, sentimente şi fapte, oral şi ı̂n scris ı̂n limba norvegiană, ı̂ntr-o diversitate de contexte socio-culturale.

Modalităţi de evaluare:

Evaluare pe parcurs. Disciplină facultativă, număr de credite: 3.

Bibliografie:

Referinţe principale:

 • Ellingsen, Elisabeth; Mac Donald, Kirsti, På vei: tekstbok, Cappelen Damm, Oslo, 2012
 • Ellingsen, Elisabeth; Mac Donald, Kirsti, På vei: arbeidsbok, Cappelen Damm, Oslo, 2012
 • Ellingsen, Elisabeth; Mac Donald, Kirsti, Stein på stein: tekstbok, Cappelen Damm, Oslo, 2014
 • Ellingsen, Elisabeth; Mac Donald, Kirsti, Stein på stein: arbeidsbok, Cappelen
 • Ellingsen, Elisabeth; Mac Donald, Kirsti, På vei: nettoppgaver, Cappelen Damm, Oslo, 2012, https://pavei-oppgaver.cappelendamm.no/
 • Ellingsen, Elisabeth; Mac Donald, Kirsti, Stein på stein: nettoppgaver, Cappelen Damm, Oslo, 2014, https://steinpasteinoppgaver.cappelendamm.no/

Referinţe secundare:

 • Inke Hach-Rathjens, Ernst Klett Sprachen, Norsk for deg, Klett, Stuttgart, 2017
 • Gölin Kaurin Nilsen, Ingeborg Gjerseth, Mer norsk, Fagbokforlaget, Bergen, 2012

02

Curs de cultură şi civilizaţie

Cursul facultativ de cultură şi civilizaţie norvegiană poate fi urmat la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, în mod gratuit, de către studenţii Facultăţii de Litere din ciclul de licenţă. Disciplină facultativă, număr de credite: 3.

Obiectivul cursului:

Dezvoltarea capacităţii studenţilor de a ı̂nţelege, exprima şi interpreta gânduri, sentimente şi fapte, oral şi ı̂n scris ı̂n limba norvegiană, ı̂ntr-o diversitate de contexte socio-culturale

Bibliografie:

 • Maagerø, Eva; Simonsen, Birte (eds.), Norway: Society and Culture, 2nd edition, Portal, Kristiansand, 2019
 • O’Leary, Margaret Hayford, Culture and customs of Norway, Greenwood Press, 2010
 • Ghid complet Norvegia, Editura Aquila ’93, 2005
 • *** Samfunnskunnskap.no, http://www.samfunnskunnskap.no/?lang=en
 • *** Mitologie nordică, Ed. Enciclopedică, Bucureşti, 1992/

Burse în Norvegia, an universitar:

Stagii de predare SEE:

Norwegian University of Science and Technology (NTNU), Volda University College, University of Agder, University of Stavanger, University of Bergen

Burse de practică SEE:

instituțiile partenere pot fi identificate și de candidați

Stagii de formare SEE pentru cadre didactice:

instituțiile partenere pot fi identificate și de candidați