01

STUDII DE LICENȚĂ (Bachelor)

Limba şi literatura germană (3 ani)

Principalele cursuri:

 • Limba germană (etimologie şi istoria limbii germane; morfologie; sintaxă; lexicologie)
 • Literatura germană (o imagine de ansamblu asupra istoriei literaturii germane; mari momente și figuri care au marcat literatura germană)
 • Introducere ı̂n teoria literaturii (introducere ı̂n problematica de bază a studiului literaturii; concepte-cheie şi metodologii de analiză a textului literar)
 • Civilizaţie germană şi austriacă (noţiuni de bază privind istoria şi cultura spaţiului de limbă germană)
 • Teoria si practica limbii / textului (cursuri practice de traduceri, conversaţie, exerciţii gramaticale, redactare/ analiză de text)
 • Didactica aplicată a limbii germane ca limbă străină (metodele de predare a limbii germane)

02

STUDII DE LICENȚĂ (Bachelor)

Limbi moderne aplicate (LMA) (3 ani)

Principalele cursuri:

 • Limba germană (morfologie, sintaxă, lexicologie)
 • Introducere ı̂n lingvistică (introducere ı̂n problematica de bază a studiului lingvisticii; concepte-cheie)
 • Limbaje de specialitate (obiectivele specifice traducerii axate pe decodificarea limbajelor de specialitate)
 • Comunicare interculturală (noţiuni de bază din sfera conceptelor de „comunicare” şi „interculturalitate”)
 • Traducere computerizată (principalele noţiuni teoretice şi practice privind programele utilizate ı̂n traductologie şi interpretarea asistată)
 • Traductologie (obiectivele speciice domeniului cuprins ı̂ntre „ştiinţa” şi „arta” traducerii; aspecte concrete privind modaltăţile de evaluare ale unei traduceri)
 • Terminologie (metodele de lucru terminologic; cunoştinţele necesare ı̂ntocmirii de işe terminologice şi de elaborare de baze de date terminologice)
 • Instituţii europene (noţiuni de bază privind diversele Instituţii Europene şi raporturile dintre ele)

ÎNDRUMĂTORI DE AN

An I

(Germană A+B)

Conf. Dr. Casia Zaharia: [email protected]

LMA A+B

-

An II

(Germană A+B)

Conf. Dr. Casia Zaharia: [email protected]

LMA A+B

-

An III

(Germană A+B)

Lect. Dr. Alexandra Chiriac: [email protected]

LMA A+B

-

Master An I+II

(Germană A+B)

-

LMA A+B

-

Examen de licenţã

Limbã, literaturã şi LMA germanã.

INFORMATII GENERALE

EXAMENUL ARE DOUĂ PĂRȚI

01

Testarea oralã a cunoştinţelor de specialitate dintr-un domeniu din aria curricularã: candidatul are posibilitatea de a opta pentru una din cele trei categorii:

În ziua examenului, fiecare candidat ı̂şi alege o arie curricularã, alege un numãr de la 1-16 (literatură), 17-32 (limbă), 33-48 (LMA). I se prezintă subiectul semnat şi ştampilat şi candidatul formuleazẵ un rãspuns.

02

Prezentarea tezei (maxim 10 minute), dupã care comisia formuleazã o ı̂ntrebare / discuţie pe baza tezei.

Bibliograiepentru Examenul de Licență

Limba germană

 • Bußmann, Hadumod: Lexikon der Sprachwissenschaft. Alfred Kröner, Stuttgart 1990.
 • Călugărița, Aurelia / Danciu, Cornelia: Gramatica limbii germane. Corint, București 2006.
 • Dobridor Constantinescu, Gheorghe: Dicționar de termeni lingvistici. Teora, București 1990.
 • Dreyer, Hilke / Schmitt, Richard: Lehr- und Ubungsbuch der deutschen Grammatik, Hueber 2009.
 • Drosdowski, Günther ș.a.: Duden – Grammatik der deutschen Gegenwartssprache. vol. 4, Dudenverlag, Mannheim, Wien, Zürich1984.
 • Fleischer, Wolfgang: Wortbildung der deutschen Gegenwartssprache, Leipzig 1982.
 • Helbig, Gerhard / Buscha Joachim: Kurze deutsche Grammatik für Ausländer. VEB Leipzig 1990.
 • Hoberg, Rudolf / Hoberg, Ursula: Der kleine Duden. Gramatica limbii germane. Traducere si adaptare de Octavian Nicolae,Polirom, Iași 1996.
 • Nicolae, Octavian: Gramatica contrastivă a limbii germane II. Morfologia și Sintaxa. Polirom, Iași 2001.
 • Nicolae, Octavian: Dicționar de gramatică a limbii germane. Polirom, Iași 2002.
 • Savin, Emilia: Gramatica limbii germane. Mașina de scris, București 1995.
 • Schmid, Hans Ulrich: Einführung in die deutsche Sprachgeschichte, J.B. Metzler Verlag, Stuttgart 2017.
 • Schippan, Thea: Lexikologie deutschen Gegenwartssprache, Tübingen: Niemeyer 2002.

Aria curriculară la limba germană: das Substantiv, Gebrauch des Adjektivs, Satzarten, Wörterbücher, die Veränderung der Sprache, das Perfekt

Literatura germană

Literatura primară

 • J. W. von Goethe: „Suferințele tânărului Werther", orice ediție
 • Gotthold Ephraim Lessing: „Nathan ı̂nțeleptul", orice ediție
 • E.T.A. Hoffmann: „Urciorul de aur", orice ediție
 • Thomas Mann: „Moartea la Veneția“, orice ediție
 • Franz Kaka: „Procesul“, orice ediție
 • Hermann Hesse: „Jocul cu mărgelele de sticlă“, orice ediție
 • Friedrich Dürrenmatt: „Vizita bătranei doamne”, orice ediție

Literatura secundară

 • Eva Angerer: Die Literaturtheorie Julia Kristevas. Von Tel Quel zur Psychoanalyse, Wien: Passagen Verlag 2007
 • Aleida Assmann: „Einführung in die Kulturwissenschaft. Grundbegriffe, Themen, Fragestellungen”, Berlin: Erich Schmidt Verlag 2017
 • Nicolae Balota: „Literatura germană : de la Sturm-und-Drang la zilele noastre” Bucureşti: EuroPress Group 2007
 • Klaus Michael Bogdal: Neue Literaturtheorien, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2005
 • Oliver Simons: Literaturtheorien zur Einführung, Hamburg: Junius Verlag 2009

Aria curiculară: Literatura germană: Die »Leiden«im Roman Die Leiden des jungen Werther; Lessings Antwort auf die Auklärung im Theaterstück Nathan der Weise; die Leitgedanken der Auklärung; die Leitgedanken der deutschen Klassik; die reale und fantastischen Welt in E.T.A. Hoffmanns Der goldne Topf; Hauptthemen im Theaterstück Der Besuch der alten Dame von Friedrich Dürrenmatt.

Limbi moderne aplicate

 • R. Arntz/H. Picht/F. Mayer: Einführung in die Terminologiearbeit. Hildesheim, 2002.
 • C. Cujbă: Grundbegriffe der Lexikologie. Iaşi, 1998.
 • H. Felber/G. Budin: Terminologie in Theorie und Praxis. Tübingen. 1989.
 • Hans-Jürgen Heringer: Interkulturelle Kommunikation: Grundlagen und Konzepte. Stuttgart: UTB 2010;
 • W. Koller: Einführung in die Ubersetzugswissenschaft. Quelle u. Meyer Verlag, Wiesbaden,1987.
 • K. Reiss: Texttyp und Ubersetzungsmethode. Julius Groos Verlag, 1983.

Aria curiculară: LMA: Technik und Kunst des Übersetzens, Problematik der Äquivalenz, Wortbildung, Fachsprache, terminologische Arbeit, Dolmetschen.

Oportunități

 • Posibilitatea studenţilor care au început studiile cu nivel 0 de limbă germane de a ajunge la finalul ciclului de Bachelor la nivelul B1/B2 (conform Cadrului european de referinţă)
 • Posibilitatea de a folosi 6 biblioteci aflate în cartierul Copou cu fond de carte şi alte materiale ı̂n limba germană (BCU "Mihai Eminescu", Biblioteca Facultății de Litere, Lesesaal, Österreich-Bibliothek, Biblioteca "Traian Bratu", Biblioteca Centrului Cultural German).
 • Posibilitatea de a lua parte la programul cultural oferit de către: Centrul Cultural German și Forumul Austriac.
 • Posibilitatea de a fi membru ı̂n cadrul Asociaţiei Gutenberg.
 • Posibilitatea de a efectua practică atât ı̂n domeniul pedagogic (privat și de stat), cât și ı̂n companii din industria privată.
 • Perspective de a ocupa locuri de muncă ı̂n domeniile: educație (privat și de stat), traduceri, ofice management, achiziţii, etc. imediat după absolvirea ciclului de licenţa.
 • Oportunități de burse (Erasmus, Erasmus+, DAAD, KAAD, OAD etc.).
 • Posibilitatea de a accesa programul de tutoriat gratuit ı̂ncepând cu semestrul al II-lea.

Drepturi

 • Puteți desemna câte un reprezentant al grupei, care va ține legatura cu responsabilul de an.
 • Puteți recupera ı̂n mod gratuit, fără taxă, examene ı̂n cadrul celor două sesiuni de restanță din iarnă și din vară.

Menţiune: Studentţii au dreptul de a se prezenta gratuit la 2 examinări ı̂n cadrul aceluiaşi an (caz concret: ı̂n sesiune şi ı̂n restanţa imediată. Există şi scenariul ı̂n care pentru un examen din iarnă nu s-au prezentat nici ı̂n sesiune, nici ı̂n restanţă, au dreptul de a se prezenta ı̂n vară gratuit la cele două re-examinări, dar dacă nu s-au prezentat deloc in anul curent, anul următor plătesc automat taxă de participare)

Îndatoriri

 • Prezenţa la cursuri este facultativă, prezenţa la seminarii şi cursuri practice este obligatorie.
 • La cursurile practice se admit:
  • -max. 4 absente (motivate+nemotivate) /semestru, la anul I
  • -max. 3 absente (motivate+nemotivate) /semestru, la anui II si III
 • Nerespectarea ı̂ndatoririlor de mai sus anulează dreptul de a susține examen de curs practic ı̂n sesiunea curenta - examenul se poate da ı̂n sesiunea de restante.
 • Observatie: cine acumuleaza numarul maxim de absenta pana la sustinerea examenului partial, va intra si cu acest examen ı̂n sesiunea de restante!
 • Indatoririle de mai sus derivă din reguli. Prin urmare, nu se negociază.