Practică de specialitate

Practica de specialitate la limba germanaă este realizată ı̂n semestrul al IV-lea din ciclul de licenţã şi ı̂n semestrele III şi IV din ciclul de masterat.

Obiective:

Practica de specialitate are rolul de a familiariza studenţii cu instituţia sau organizaţia parteneră, de a cunoaşte principalele responsabilitaăţi, sarcini, dar şi modul de desfăşurare a lucrului şi familiarizarea cu principalele instrumente de lucru. În stagiul de practicã, studenţii au posibilitatea de a transpune în activităţi practice concepte teoretice studiate.

Regulament şi documente necesare: https://litere.uaic.ro/practica-de-specialitate/

Perioada de desfășurare:

  • ı̂n timpul semestrului, conform planului de ı̂nvãţãmânt
  • cumulat ı̂n perioada 14 iunie-1 septembrie (doar pentru ciclul licenţã)
  • numărul de ore poate i realizat și prin cumularea mai multor tipuri deactivități identiicate de student sau propuse de coordonator (participări laworkshop-uri, conferințe, prelegeri etc.)
  • studentul demonstrează efectuarea activității prin LIVRABILE (screen shot,produs init etc.) și prin tabelul de prezență semnat de persoana responsabilă.

Practica de specialitate se ı̂ncheie cu un colocviu de absolvire, organizat de către ı̂ndrumătorii de practică ı̂n baza evaluării tutorelui de practică si ı̂n baza portofoliului prezentat de student.

Date colocviu germana: sesiunea din vara 2023 + la 1 septembrie 2023

Îndrumători de practică:

  • Limba si literatura germană (A), an II, sem. II: Conf. Dr. Casia Zaharia

  • LMA germană (A), an II, sem. II: Lect. Dr. Alexandra Chiriac

  • Master germană, an II, sem I+II: Conf. Dr. Casia Zaharia

Parteneri practicã de specialitate cu care catedra de germanã are deja încheiat acord:

Alţi parteneri de practicã înstituţionali: