Catedra de Germanistică

Scurt istoric

Limba germană se predă în învățământul secundar din Iași încă din anii 1830. În ciuda forței de atracție exercitată constant asupra spațiului cultural românesc de cultură germană, mai vechiul deziderat al înființării unor catedre de limba și literatura germană în cadrul universităților din București și Iași se materializează abia după 1900. Traian Bratu, profesor de germană la Liceul Național din Iași, născut în 1875 la Rășinari, promovat doctor la Berlin în 1907, devine la 22 octombrie 1907 titular al conferinței de germanistică la Universitatea din Iași; la 16 august 1916 este numit profesor. Și astăzi, la mai bine de o sută de ani de la înființarea postului ocupat de Traian Bratu, seminarul catedrei de germanistică îi poartă numele.

Reprezentativă pentru profilul profesorului și cercetătorului Traian Bratu este convingerea că la nivelul unei catedre „fără cercetare proprie nu există învățământ adevărat‟ si că menirea sa este să creeze o „scoală‟ capabilă să practice o activitate științifică și să formeze adevărați cercetători. Pe lângă activitatea de cercetător și profesor, Traian Bratu s-a implicat și în politica universitară, fiind ales deja în anii '20 decan al Facultatii de Litere și rector al Universității. În această calitate, el încearcă să lupte împotriva tendințelor de instrumentalizare a Universității în scopul promovării ideologiilor totalitare, manifeste in România după primul război mondial, pledând pentru integrarea minorităților în noua structură statală românească.

Angajat ca asistent la catedra lui Traian Bratu în 1923, sibianul Karl Kurt Klein, cunoscător profund și promotor al culturii săsești din Transilvania, devine conferențiar în anul 1932, iar din 1932 pâna în 1937 el este și directorul bibiotecii centrale universitare. Pe lânga prodigioasa lor activitate științifică, germanistica românească datorează lui Bratu și Klein sistematizarea unei metode originale de învățare a limbii germane. La sfîrșitul anilor '30, manifestările extremiste studențești de dreapta conduc la o înrăutățire a atmosferei din cadrul universității. În urma unui atentat la viața sa din anul 1937, Traian Bratu se retrage din rectorat în 1938, iar doi ani mai târziu se stinge din viață. În aceeași perioadă Karl Kurt Klein devine profesor la Universitatea Cluj, urmând la catedră fostului său profesor Gustav Kisch. Între anii 1940 și 1943, catedra de germanistică a fost vacantă cu excepția anului universitar 1941-1942, cand a fost suplinită de către Virgil Tempeanu, fost lector de româna la Universitatea din München.

Din 1943 Jean Livescu, fost elev al lui Bratu, preia catedra în calitate de suplinitor, si din 1947 o conduce ca titular. În 1948 el este numit decan al nou înființatei Facultăți de Filologie, iar în decembrie 1948 rector al Universității din Iași. În 1952, ca urmare a mutilării staliniste a învățământului superior, specializarea în limba și literatura germană de la Iași a fost desființată, și odata cu ea si catedra de germanistică. Abia în 1964 germanistica redevine specializare de sine stătătoare, Cornelia Andriescu fiind numită în fruntea unui colectiv de tinere cadre didactice plasat în cadrul catedrei de engleză. În 1967 se reînființează catedra de germanistică sub conducerea Hertei Perez, devenită în 1969 profesor titular de literatura germană.

Pe fundalul presiunilor ideologice și al crizei pe care o traversează învățământul universitar românesc în anii '80, specializarea în germanistică este din nou desființată la Iași (ca și la Cluj, Timișoara, Sibiu), tolerată fiind doar ca un complement secundar la cea de românistică; membrii catedrei au fost incluși într-o catedră mixtă de limbi și literaturi germanice.

În 1990 germanistica își recapată la Universitatea din Iași statutul de specializare și odata cu aceasta catedra își recapată autonomia. Conducerea catedrei este preluată de Andrei Corbea- Hoișie, promovat conferențiar în 1990 și profesor titular în 1995. Ulterior sunt create mai multe conferințe, două de lingvistică şi de literatură, ocupate de Octavian Nicolae şi Cornelia Cujbă și Grigore Marcu, ulterior de Adina Nistor şi Ion Lihaciu. Dupã 2006 germanistica ieşeanã se afiliazã specializãrii de Limbi moderne aplicate, sub conducerea conf. dr. Cornelia Cujbã şi lect. Dr. Mariana Bãrbulescu. Astãzi colectivul catedrei condus de conf. dr. Casia Zaharia este unul tânãr, format în mare parte din specialişti în studii culturale, lingvisticã comparatã şi traductologie.

Limba germană se predă de asemenea în toate facultăţile Universităţii; în cadrul Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor funcţionează o conferinţă de limba germană pentru economişti, ocupată de conf. Dr. Alina Bruckner şi una pentru studenţii Facultãţii de drept, ocupatã de lect.dr. Iulia-Elena Zup.

Din 1997 germanistica devine și specializare doctorală; până în prezent au fost susținute aici peste 50 teze de doctorat în germanistică. Consolidarea catedrei s-a concretizat nu doar printr-o intensă și bine apreciată activitate didactică și științifică, ci și prin angajarea de tinere cadre didactice, beneficiare ale unor burse de cercetare în Germania, Austria și Elveția, prin facilitățile create de acordurile de colaborare bilaterale cu importante universități din Germania și Austria, prin numeroasele programe de mobilitate europene pentru studenți, prin buna funcționare a lectoratelor german și austriac, prin strânsa colaborare cu Centrul Cultural German şi Biblioteca Austria din Iași şi prin îmbogățirea constantã a fondului de carte în biblioteca seminarului „Traian Bratu‟.